Ефективното функциониране на складовите помещения придобива все по-важно значение за успеха на бизнеса в съвременната динамична среда. Затова мениджърите на складове е необходимо да открият работещи решение, които да осигурят висока продуктивност на работния процес, добра организация на стоките, навременно приемане и изпращане на стоки и на на последно място – безопасността на служителите в склада.

Натоварен склад с разнообразно оборудване, мотокари и множество служители може да бъде доста претъпкан и хаосът да се появи мигновено. В такава ситуация, палетните стелажи могат да бъдат изключително полезни и да се окажат най-ефективното възможно решение. Особено ако управлявате стоките, както и изпращате и обработвате всичко в едно съоръжение, изключително важно е складът да е рационализиран, добре организиран и безопасен. Палетните стелажи правят управлението на инвентара и оползотворяването на складовото пространство лесно!

В кои случаи е препоръчително да изберете палетни стелажи за вашия склад?

Днес производителите предлагат огромно разнообразие от стелажи. Освен палетните стелажи, на които ще обърнем внимание в тази статия, съществуват още други видове, като конзолни стелажи, стелажи за ръчно обслужване и т.н. Ако се чудите в кои случаи е препоръчително да изберете палетни стелажи за вашия склад, то следващите редове са предназначени точно за вас.

Имате проблем с недостиг да свободно място

Както вече стана дума, обстановката в ритейл сектора е динамична и не е изключено в даден момент вашето складово помещение да изпита проблем с недостига на свободно място за съхранение. Палетните стелажни системи могат да бъдат повече от разумна инвестиция в такива случаи, защото е възможно да използвате вертикални стелажи, които ще увеличат мястото за съхранение върху единица площ. Струва си да изберете палетни стелажи и да увеличите капацитета на вашия склад.

Искате да намалите риска от трудови злополуки

Рисковете от възникване на инциденти на работното място винаги съществуват, но ваше задължение е да се опитате да ги сведете до минимум. Възникването на трудово злополука на работното място може да бъде кошмар за целия ви бизнес! Работник може да бъде сериозно наранен и да не може да продължи да работи, може да бъдете изправени пред съдебен иск и инцидентът може да повлияе  на поведението на останалите служители. Склад с много движещи се части може да се възползва много от системата за палетни стелажи, защото минимизира претрупването и елиминира общите опасности, пред които са изправени служителите.

Липса на ефективност

 Въпреки че недостатъците в ефективността са трудни за определяне, докато не станат очевидни, те са пряко свързани с организацията и достъпността в рамките на складовото съоръжение. Ако палетите с продукти са подредени директно един върху друг, очевидно става все по-трудно достъпът до конкретен палет, колкото по-високо ги подреждате. Палетните стелажи позволяват бърз и лесен достъп до целия инвентар, минимизирайки времето, прекарано на мотокара, премествайки палети наоколо, за да стигнете до това, от което се нуждаете. Освен това, когато всичко е спретнато подредено в палетни стелажи, има много по-малко безпорядък в съоръжението, което прави много по-лесно навигацията и бързото изпълнение на задачите.