Един от фундаменталните въпроси, на които трябва да си отговорите при създаване на ваш собствен сайт, е какъв хостинг ще използвате. Хостингът представлява възможността вашият сайт да се позиционира в интернет пространството и по този начин да бъде достъпен и видим за аудиторията. Съществуват различни типове хостинг, като най-често ги разделяме в три групи – споделен, нает и VPS.

Днес ще обърнем специално внимание на VPS услугата, която напоследък стана особено популярна сред собствениците на различни по визия, функционалности и предназначение сайтове.

Определение за VPS хостинг

Да започнем с това какво стои зад абревиатурата VPS. Тя идва от английския термин „virtual private server”. На пръв поглед това подсказва, че VPS е нещо като наетия хостинг поради наличието на “private” (частен, собствен).

Всъщност, VPS хостингът е нещо като хибрид между споделения и наетия хостинг. Той предоставя самостоятелен сървър, на който да качите сайта си. Този сървър обаче работи паралелно с определен брой други сървъри на една конкретна физическа машина. Всеки от сървърите действа на индивидуален принцип – тоест той може да работи под различна операционна система и да изпълнява напълно разнопосочни задачи. С такъв тип хостинг отделните сайтове не споделят общи ресурси. Ето защо трафикът, в която и да е от страниците на сървъра, по никакъв начин не оказва влияние върху трафика на останалите.

Разлика между VPS, нает и споделен хостинг

Най-лесно можем да разберем какво представлява VPS, като го сравним с останалите видове хостинг услуги – споделен и нает. Споделен е хостингът, който предлага сървър, използван от повече на брой потребители. Наетият хостинг ви дава правото да посочите конкретни параметри за желания от вас сървър и да го използвате самостоятелно.

Виртуалният сървър се намира някъде по средата между тях, защото от една страна споделяте едно и също пространство, но разполагате със строго фиксирани за вас ресурси. Някои специалисти сравняват VPS с наемането на хотелска стая. Всички гости са част от заетостта на хотела, но те си имат свое собствено място в лицето на резервираната стая. Ако се чудите как да изберете хостинг услуга, започнете именно с въпроса коя от трите ѝ разновидности пасва и на вашите индивидуални нужди, и на бюджета, който можете да си позволите.

С какво VPS превъзхожда наетия и споделения сървър?

VPS комбинира предимствата на наетия и споделения сървър, като едновременно с това заличава основните им индивидуални недостатъци. Така например, за разлика от споделения, виртуалният сървър използва свои собствени ресурси. По този начин сайтовете, които са качени на него не зависят един от друг по отношение на скорост и продуктивност.

От друга страна, VPS е далеч по-евтиния вариант от наетия хостинг, който може да достигне до доста висока цена. В същото време виртуалната хостинг услуга се смята за много по-гъвкава от останалите две алтернативи. Тази гъвкавост помага на бизнеса да адаптира и задоволи по-лесно индивидуалните си нужди. Обикновено това се случва с избор на подходящ план. За повече информация какви са актуалните предложения на пазара, можете да разгледате наличните Cloud VPS хостинг планове от Clowbe.bg. VPS хостингът се определя като отлично решение за редица бизнеси, които търсят максимална самостоятелност, без да заплащат твърде високи такси. Услугата е достатъчно гъвкава, за да отговори на максимален кръг от индивидуални нужди, поради което в последно време стана водеща в сектора